شهامت خطر پذیری را در خود تقویت کنید.

شهامت خطر پذیری را در خود تقویت کنید.

یک شعر قدیمی دریا نوردی می گوید برای این که بتوانیم به سمت ساحل مقصد حرکت کنیم باید جرات آن را داشته باشیم که ساحل فعلی را از دست بدهیم و مدتی در دریا شناور شویم. این مثال اشاره به یک اصل کلیدی موفقیت به نام جرات یا شهامت خطر پذیری ریسک دارد. آنتونی رابینز برای…

به اجتماع افراد تنبل نپیوندید

به اجتماع افراد تنبل نپیوندید

به اجتماع  افراد تنبل و قانع نپیوندید زیرا رشد نمی کنید   جایی بروید که انتظارها و خواسته ها بالا دارند. بهترین افراد را دور خودمان جمع کنیم اطرافتان را پر از آدمهای برنده و موفق کنید که ارزشها و مهارتهایی را که دنبال کسب آن هستید دارند؛ و با آنها زندگی کنی. آدمهایی که…

سرمایه گذاری

هفت سطح سرمایه گذاری

سرمایه گذاری هنر به کار انداختن پول به منظور ایجاد پول بیشتر است. در شرایط اقتصاد کنونی، برای افرادی که مصمم به افزایش ثروت و دارایی های خود هستند، سرمایه گذاری امری حیاتی است. اما در دنیا سرمایه گذاری علی رغم اینکه افراد در شرایط یکسان اقتصادی و سیاسی، مشغول به این امر هستند، بازده…

شما ثروتمند خواهید شد

راه های ثروتمند شدن و حذف دغدغه مالی.

حذف دغدغه مالی   حدود پانزده سال پیش در کشور خودمان، هرکس موبایل داشت جزو افراد ثروتمند محسوب می شد و تعداد موبایلها بسیار محدود و انگشت شمار بود و امروزه می بینیم که اگر شما نان خشک خانه تان را یک هفته جمع آوری کنید می توانید با آن دوسیم کارت همراه با یک…

َآنچه ثروتمندان انجام می دهند بسیار ساده است

َآنچه ثروتمندان انجام می دهند بسیار ساده است

َآنچه ثروتمندان انجام می دهند   َآنچه ثروتمندان انجام می دهند بسیار ساده است بسیاری از ثروتمندان چندان درس نخوانده اند. بخش عملی کار آنها چندان دشوار و پیچیده نیست. بزرگترین دارایی ثروتمندان این است که متفاوت از دیگران فکر می کنند.   ( داشتن-بودن- انجام دادن )   اینها سه واژه کلیدی مسیر حرکت…

بهره مرکب

از معجزه بهره مرکب استفاده کنید.

. آلبرت انیشتین گفته است که بهره مرکب بزرگ‌ترین کشف ریاضی برای همه زما‌ن‌ها خواهد بود. بر خلاف دیگر بحث‌های ریاضی، مثلثات و حساب دیفرانسیل و انتگرال که در دبیرستان آموخته می‌شود و همانجا هم باقی می‌ماند، بحث بهره مرکب با زندگی روزمره ما عجین شده است. بحث بهره مرکب با این پیش فرض‌ها شروع…