چرا شکست می‌خوریم؟

چرا شکست می‌خوریم؟

چرا شکست می‌خوریم؟ شکست ما حداقل یک دلیل دارد و ما می‌توانیم از آن عبور کنیم آدمهای موفق هم اعتراف می‌کند که شکست اتفاق می‌افتد و همه ما سهمی‌ از آن داشته و داریم. اما از هر شکست دو درس ارزشمند می‌گیریم؛ اول اینکه شکست ما حداقل یک دلیل دارد. دوم، ما می‌توانیم از آن…

ثروتمندان

ثروتمندان چگونه ثروتمند می شوند ؟

چرا ثروتمندان ثروتمند می شوند؟الگوی گردش نقدینگی است که تعیین می کند ما ثروتمند، متوسط یا فقیر هستیم. مهم این نیست که چقدر پول به دست می آوریم، مهم آن است که چقدر از آن پول را خرج می کنیم به این می گویند نسبت درآمد به مخارج، مهم آن است که چقدر پول می…

توانگری

توانگری را در خود باور کنید.

تولد اندیشه توانگر چگونه ممکن است انسانی که در خانواده ای فقیر متولد می شود، کارش را از صفر شروع می کند و از تحصیل اندکی بهره مند است، به شهرتی جهانی می رسد و به یکی از ثروتمندان جهان تبدیل می شود؟ دو انسان را تصور کنید کارشان را از یک سطح شروع می…

قانون پارتو

افزایش کارایی با استفاده از قانون پارتو

آیا با قانون پارتو آشنا هستید. چگونه می توان بهره بری را با استفاده از قانون پارتو بالا برد؟ این قانون می گوید در مورد بسیاری از رویدادها، حدود 80 درصد اثرات از20 درصد علت ها سر چشمه می گیرد. قانون 20/80 يكي از قدرتمندترين ابزار در زمينه مديريت زمان و زندگي است. اين قانون به…

استقلال مالی

سه قلک برای رسیدن به استقلال مالی

 چگونه به استقلال مالی برسیم. اگر می خواهیم به استقلال مالی برسیم و ثروتمند شویم، برویم و سه عدد قلک برای خودمان بخریم. قلک شماره1) برای پس انداز قلک شماره2) برای سرمایه گذاری و بیمهَ قلک شماره3) برای امور خیریه پس انداز کردن، سرمایه گذاری و بخشش سه اصل رسیدن به استقلال مالی و امنیت مالی است. یکی…

قانون پارکینسون

قانون پارکینسون: موثرترین قانون رسیدن به استقلال مالی

قانون پارکینسون   پول بیشتر، مصرف و هزینه بیشتر پول انسان را نمی سازد ولی این انسان بود که پول را ساخته است. اغلب مردم قیمتی دارند، چون اجازه می دهند که ترس و حرص توی کارشان دخالت کنند. آنها می ترسند بی پول بشوند، به خاطر همین زیاد کار می کنند، روزی که حقوق…