استقلال مالی

چگونه به استقلال مالی برسیم.

. هدف یادگیری مسیر رسیدن به استقلال مالی است. اگر درآمد غیر فعال نداشته باشیم و قوانین بازی با پول را یاد نگیریم، کارمان به جایی می رسد که آزادی مان را با فیش حقوقی ماهانه مبادله می کنیم و همیشه زندگی مان را وجود یک سایه ترس دائمی از اخراج شدن تهدید می کند.…

مدیریت مالی

با ادبیات مالی آشنا شوید

. با ادبیات مالی آشنا شوید ثروتمندان ادبیات مالی را می شناسنددر ابتدا باید ادبیات بازی ثروت را بیاموزیم. ثروتمندان ادبیات مالی را می شناسند، آنها فرق بین دارایی و بدهی را می دانند. علت اینکه مردم به مشکلات مالی دچار می شوند یا هرگز از لحاظ مالی پیشرفت نمی کنند این است بدهی های…

هوش اقتصادی

توصیه های پدر ثروتمند و پدر فقیر

در این جا تفاوت بین طرز فکر و عمل بین پدر ثروتمند و پدر فقیر را بیان می کنیم این تفاوت ها برگرفته از کتاب رابرت کیو سالی به نام ( پدر ثروتمند و پدر فقیر)می باشد. خواندن کتاب پدر ثروتمند و پدر فقیر را به شما توصیه می کنیم در این کتاب تفاوت دو…

مدیریت مالی

ده قانون برای ایجاد انگیزه را بشناسید

  اگر بدانید که چه چیزی مردم را برمی انگیزاند و آنان را وادار به واکنش می کند چه می کردید؟ اگربرای هدایت مردم قویترین ابزار را در اختیار داشته باشید چه می کردید؟ برانگیختن و وادار به واکنش کردن , همان قدرت است. انگیزش وقدرت آنقدر به هم نزدیک هستند که گاهی مرزی بین…

قدرت باور را باور کنید

قدرت باور را باور کنید

  موتور متحرک برای موفقیت قدرت باور است. ویرجیل در مورد قدرت باور گفت : (مردمان موفق می توانند؛ زیرا فکر می کنند که می توانند) آنتوان چخوف گفته است (هر انسانی چیزی است که به آن باور دارد) آنتونی رابینز  در مورد قدرت باور گفت است شما به شرطی می توانید در سال 100هزار…

میل جنسی برای پیشبرد موفقیت

میل جنسی برای پیشبرد موفقیت استفاده کنید

 . میل جنسی و راه های بهره بری از آن :  نیازهای فیزیولوژیایی در اولین سطح و در قاعده هرم نیاز های مازلو قرار دارند از میان نیازهای فیزیولوژیایی همچون گرسنگی، تشنگی، خواب و میل جنسی قوی ترین میل موجود در انسان هستند. انسانی که تحت تاثیر میل جنسی قرار می گیرد از نیروی تصور…