فرق میان بدهی و دارایی

فرق میان بدهی و دارایی را بدانید

ثروتمندان به خوبی فرق میان بدهی و دارایی را می دانند. ولی فقیران تفاوت این دو را نمی دانند. ثروتمندان دارایی می خرند، ولی فقیران بدهی! چرا عده ای زندگی شاد تری دارند؟ چرا عده ای با وجود فرصت های یکسان موفقیت های بیشتری کسب می کنند؟ به راستی راز اصلی موفقیت چیست؟ چرا بعضی…

تفاوت بین ثروتمند و فقیر

تفاوت بین ثروتمند و فقیر

 تفاوت بین ثروتمند و فقیر   یباید با هم صادق باشیم همه ما دوست داریم از وضعیت مالی خوبی برخوردار باشیم. همه دوست دارند درگروه ثروتمندان و پولداران جامعه باشند، برای رسیدن به این هدف اکثرا کار و تلاش فراوان می کنند. چرا با وجود کار و تلاش مضاعف و شبانه روزی و بی وقفه،…